top of page
attekintohszr.PNG

BIATORBÁGY –BENTA PATAK MENTI GYALOGOS (TAN)ÖSVÉNY

tervezés éve: 2022

helyszín: 2051 Biatorbágy

terület nagyság: 2 km

tájépítészek: Massány Edina, Cangosz Antónia

 

generál: Sipos Katalin

természetvédelem: Szilágyiné Gárdonyi Réka

tájvédelem: Szilágyiné Gárdonyi Réka

leírás: Az útvonal vezetése és kialakítása koncepció szintű terveket és elképzeléseket takar, a jelenleg fellelhető és az önkormányzat részéről a tervezőknek nyújtott adatszolgáltatás és instrukciók alapján megtervezett, amely tervek alkalmazkodnak a jogszabályi és egyéb műszaki előírásokhoz és szakmai elvekhez. A tervezés későbbi fázisaiban a pénzügyi feltételek, az önkormányzati jövőkép változásának vonatkozásában és a különböző részletesebb felmérésekkel, valamint a műszaki szempontok figyelembe vételével kisebb mértékben változhatnak a tervek.

Célok: városi szövetbe és zöldhálózatba való illeszkedés biz - tosítása (növenyzettel, a bejárat hangsúlyozásával), természetes karakter maximális meg őrzése, és a meglév ő növény- és állatvilág tiszteletben tartása, an - nak védelme, természetes karakter maximális meg őrzése, és a meglév ő növény- és állatvilág tiszteletben tartása, an - nak védelme, új uticélok kialakítása (Újragondolt madárles, fogadóter - ek, gyülekez őhelyek, pihen ők létrehozása)

attekintohszrgyalogos.PNG
altnyomvonal.PNG
buba3.PNG
buba2.PNG
buba.PNG
jatszo.PNG
jatszo3.PNG
jatszo2.PNG
madarles.PNG
madarles2.PNG
madarles3.PNG
bottom of page