top of page
2020_1206_jakitemplom_palyazat_valasztott_cam00302.jpg

A JÁKI TEMPLOMHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEGYÜTTES TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

A III. helyezést az Open air design Kft és a CZITA Építész Iroda közös pályaműve nyerte.

tervezés éve: 2020

helyszín: 9798, Ják

terület nagyság: 25 844 m2

tájépítészek: Remeczki Rita, Massány Edina, Sebestény Tünde

építészet: CZITA Építész Iroda

leírás: A műemléki épületegyüttes tájépítészeti rendezésének elsődleges szempontja az apátsághoz szervesen hozzá tartozó templomdomb természetes, puha íveihez alkalmazkodó kialakítás, a tájkarakter hangsúlyozása és az épület/domb léptékéhez illeszkedő megjelenés. A dombtetőn magasodó középkori, páros templomtornyok látványa adja a meghatározó tájképet. A templomhoz megérkezők a monumentális épület vonzásában érzékelhetik a történelmi múlt változásainak lenyomatait a kisebb léptékű, de műemléki illetve kortárs építészeti értéket képviselő épületekkel, rombemutatásokkal. A településre érkezőket a tornyok vezetik, a domb lábánál azonban bizonytalanok a közlekedési irányok. „Merre, hová, hol, mit találok?”- kérdések merülnek föl a látogatóban. Ezért mind a környezetrendezés, mind az építészeti beavatkozások hangsúlyosabban kezelik a funkcionális egységek egyértelművé tételét, mint a formai játékokat. A tervezett épületek, térburkolatok anyaghasználata, valamint berendezési tárgyak egysége kapcsolja össze a teljes tervezési területet. Kulcskérdésként kezeltük az együttes – gyalogos, kerékpáros és gépjárművel történő – forgalmi viszonyainak és a különböző céllal érkező és áthaladó látogatók – turisták, rendezvényre és liturgikus alkalmakra érkezők, iskolások – mozgásának újragondolását, egyértelműsítését. A forgalom alakulását valamint a tervezett táji és építészeti elemek közötti összefüggéseket a tervlapokon külön ábrákkal szemléltettük.

színezett helyszínrajz_300•.jpg
2020_1207_kotelezo_cam003.jpg
bottom of page